Kem chanh leo

Hi các nàng hôm nay ta xin giới thiệu cách làm chanh leo (cách làm này ta chỉ copy lại thôi nhé).Mời các nàng xem tại đây.

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/mikokotoro86/kem-chanh-leo&#8221; title=”Kem chanh leo” target=”_blank”>Kem chanh leo</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/mikokotoro86&#8243; target=”_blank”>mikokotoro86</a></strong> </div>

Dâu tây nhúng socola

Mời bạn cùng học cách làm món dâu tây nhúng socola tại đây

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/mikokotoro86/du-ty-nhng-socola&#8221; title=”Dâu tây nhúng socola” target=”_blank”>Dâu tây nhúng socola</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/mikokotoro86&#8243; target=”_blank”>mikokotoro86</a></strong> </div>