List truyện huyền huyễn, tiên hiệp đã hoàn

Hi có thể nói những truyện huyền huyễn tiên hiệp là tình yêu lớn nhất của đời ta. Nếu các nàng có cùng sở thích, mời các nàng ghé vào đây. Trà ta đã pha, bánh ta đã làm. Mời các nàng vừa ăn vừa uống nhé.

Mời các nàng xem ở đây nhé