Mình đi học nấu ăn đây

Hi các nàng. Trong thời gian tới ta quyết định sẽ đi học nấu ăn để nâng cao tài nghệ của mình. Hí hí. Mỗi ngày ta sẽ học 3 món mới. Hí hí. Mừng húm. Ta quyết định sẽ publich sự học hành này nên sẽ chia sẻ với nàng cảm nhận cũng như các công thức nấu ăn mà ta đã học được. Thanks các nàng nhé. Thông báo ngắn quá nhỉ. Hí hí.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s