4 thoughts on “List truyện trọng sinh

  1. Chào bạn. Mình cũng rất thích đọc truyện trọng sinh nhưng khổ nỗi truyện trọng sinh quá it người edit. Thấy list truyện của bạn tất vui vì có nguw cùng sở thích đọc và cảm ơn bạn đã lập ra list này.
    Nhân tiện, mình vừa đọc một bộ trọng sinh đang được edit, nên giới thiệu cho bạn.
    Là truyện “Nắm giữ hạnh phúc của chính mình” của Tô Tử công tử do Blue dịch và edit.

    http://lamthiencac.wordpress.com/tieu-thuyet/tr%E1%BB%8Dng-sinh-n%E1%BA%AFm-gi%E1%BB%AF-h%E1%BA%A1nh-phuc-c%E1%BB%A7a-chinh-minh/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s