Mát Xa Đầu

Hi các nàng. Có một dạo ta đi học lớp mát xa cá nhân nên hôm nay xin chia sẻ với các nàng bài học của ta.

MÁT XA ĐẦU

-Xoa toàn bộ đầu, từ hai thái dương vào đỉnh đầu

– Xoa bên phải, xoa bên trái đầu

– Day giữa trán đến giữa đỉnh đầu ( dùng 2 ngón tay trỏ để day)

– Kéo chặt tóc (dùng ngón tay kéo thẳng tóc xuống và tay để chặt tóc 5 lần)

– Dùng 2 ngón tay cái rẽ đầu ngôi (3 đầu ngôi), day từ trên xuống dưới

– Vừa day vừa đẩy tay

– Miết đấm nhẹ

– Day ấn trung đường, ấn đường, day giữa hai lông mày, đuôi lông mày, kéo lên trên

– Kéo giật tóc (chỉ ở khu đỉnh đầu)

– Gõ kêu trán (cọ móng tay vào nhau để phát ra tiếng kêu)

– Mát xa vùng cổ (dùng 4 ngón tay vừa xoa vừa miết để tránh mỏi cổ)

– Ấn 2 huyệt phong phủ, 2 phong phì

– Mát xa từ giữa lưng trở lên trên đến giữa cổ

– Ấn 1 tràng a huyệt đạo xung quanh

– Ấn 2 huyệt giữa tai, sau tai, một tràng a huyệt đạo.

-Miết cằm, ấn huyệt cằm, ấn huyệt tai, kết thúc bằng việc ấn thái dương.

– Bóp vai và vỗ kêu hai vai rồi kết thúc